Saturday, March 21, 2009

大王的Popi et le petit ours brun

話說上年x'mas 回鄉探爺爺嫲嫲,
途中在巴黎轉機的時候,
在報攤給大王Luca買了本小BB雜誌,
當時剛好一歲的他對這本書沒大興趣,看兩看便放埋一邊,忘記了!
*****
怎料得到,四個月後的今日,
小小大王每日都要看這本雜誌好幾次,
每當提起POPI時,都會十分興奮!
*****
當然最開心的,當然是大王的阿嫲;
幾星期前,當大王老豆好興奮的在skype告訴大王阿嫲,
小小大王已識講好幾個廣東話單字,如波波,花花,杯杯,
大家都想不到,
大王阿嫲問:「咁法文呢?佢一個法文字都冇講呀?!」
大家都支吾以對....而大王阿嫲係真係好嬲﹣我,唉!
*****
鬼叫大王老豆唔教Luca大王講法文,
反而每次我教大王廣東話生字,佢都repeat多次,激死!
*****
後來,大王阿嫲知道Luca好鍾睇POPI之後,
就寄左好多POPI同其他法文故事書,生字書來,
當然,教大王法文這重要任務定當由佢老豆擔起啦!
莫非要我這個操怪口音,錯文法的阿媽來教嗎?!
No comments:

Post a Comment