Saturday, March 21, 2009

好味即食面

Northbridge的亞洲超市有齊亞洲各國美食,
而叫我們着迷的,除了眞正新竹在萊米造的新竹米粉外,
還有這星洲出品,明星即食面!
連大王老豆這個老外怕食熱野,食到一頭大汗都話唔錯
有好幾種口味,泰式冬陰湯面和星洲參峇撈面都好好食!


No comments:

Post a Comment