Friday, August 30, 2013

情天霹靂

剛剛返回崗位寫blog
怎料YB要執粒。。。。即時呆了!
突然成楝大廈好像要配合我的心情
停電半小時
幸好清潔大姐沒有乘機偷懶
只是由洗廁所走去抺𥦬

突然要搬,真係麻煩
各位親愛的Blog友仔會搬去邊呢?
沒有了blog事小
跟各位認識多年的blog友仔失散事大!!
請各位留下新地址
再續我們的未了緣!!

我的新地址
http://ladventuredeluca.blogspot.com

Thursday, August 29, 2013

又回到拜疆國

Luca媽終於回歸了。。。。。兩個月的暑假眨下眼就過了
大豆Luca上星期已經開學
新學年
大豆會有真正的學習生活
要做功課,溫書,還要帶午餐
亦即是話
媽媽要幫手
做功課,溫書,還要每朝六點爬起身做午餐盒
首兩星期Luca上學都是開心的
午餐都食光
媽媽都很放心
。。。。
至於小豆呢
大大隻的小豆還是四腳爬爬
可大家不要小看他
他爬起來很有速度呢!
所以
Luca媽的自由活動時間
已經等同小豆的午睡時間
即是話
小豆不睡,Luca媽不可以做自己事
包括手作和開電腦。。。。
甚至連看雜誌都有難度
。。。。
好啦
小睡時間又完結
等下一個小睡再更新一下我們的假期吧。。。。。。